4 lessen in het verhaal achter het lied 'Redding'

4 lessen in het verhaal achter het lied 'Redding'

9 maart 2013 om 07:56

Bedankt voor jullie reacties op het lied 'Redding'. Ik probeer ook dit keer weer wat meer te vertellen over de achtergrond bij de tekst. Omdat ook dat helpt om beter de tekst te kunnen onthouden en de positieve woorden van de bijbel in je gedachten een plek te geven. Ik wil inzoomen op de tekst en er vier lessen uit halen. Het lied heeft als titel 'Redding' meegekregen. Gek genoeg, want dat woord komt niet in het refrein voor. Maar is wel het centrale thema van de tekst. De tekst komt uit Jesaja 30. Een boeiend hoofdstuk. Theologen zeggen dat dit deel zeer waarschijnlijk verwijst naar de zomer van 714 voor Christus. Israël stond onder druk van Assyrië. En de leiders van het volk waren onderweg naar Egypte om bondgenoten te worden met de Egyptenaren. Een strategische zet om de Assyriërs te kunnen weerstaan of verslaan. En de profeet Jesaja is het daar niet mee eens. Hij wijst het volk erop dat ze hun overwinning niet moeten zoeken bij de kracht (de paarden) van Egypte, maar bij de kracht van God. Een verhaal waar we een paar elementen van kunnen leren:
  1. Waar zoeken wij onze hulp nou echt?
  2. Ken je je eigen geschiedenis nog?
  3. God werkt soms erg tegen ons gevoel in.
  4. God is trouw aan ons. Dat is zijn interpretatie van 'recht'.

Wat is ons 'Egypte'?

Waar gaan wij naar toe als we het niet meer zien zitten? Eerlijk zeggen? Ik ben iemand die dan heel snel (politiek als ik ben) nadenk over hoe kan ik de negatieve consequenties zo klein mogelijk houden en wat is daarvoor nodig. En eerlijk gezegd is 'Egypte' dan iets heel makkelijks. Hoewel? Was het volk niet juist uit Egypte gevlucht een paar generaties eerder? Daarover straks meer. Wij hebben allemaal 'Egyptes': strategische maniertjes, trucjes om moeilijke situaties te omzeilen of te boven te komen. Helaas moet je daar soms een leugentje voor doen, of principes laten varen. Maar goed… Wat ik uit dit verhaal haal is dat we ons maar al te makkelijk richten tot ons zogenaamd zelfoplossend vermogen, waar God ons met raad en daad wil bijstaan. Het is een 'mindset', een manier van denken, waar Jesaja in dit hoofdstuk ons op wijst. En waar de hele bijbel ons op wijst, zoals in Colossenzen 3:
Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. (Coll. 3:2)

Ken je je eigen geschiedenis nog?

Gisteren las onze oudste zoon aan tafel na het eten het verhaal 'De muren storten in'. Over de val van Jericho (Jozua 5:13 - 6:27). We konden het niet helpen een paar keer 'Wow' te zeggen tussendoor. Wat een geweldig verhaal uit het oogpunt van Goddelijke bijstand. Was het volk Israël vergeten dat dit was gebeurd? Waren ze ook vergeten dat hun beperkte geloof hen 40 jaar rondzwerven in de woestijn had gekost? En ik kan me niet voorstellen (want het werd ieder jaar gevierd) dat ze hun al even zo wonderlijke uittocht uit Egypte waren vergeten. Blijkbaar vergeten we snel de positieve ervaringen, en is angst groter. Ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Maar toch... Hoe goed houd jij je ervaringen uit het verleden bij? Ik kan me best voorstellen dat als je onder druk staat, je soms fouten maakt. Persoonlijk ben ik nu ruim een maand heel consequent iedere ochtend een 'dagboek' aan het bijhouden. Digitaal. Ik kan er vanaf mijn telefoon zelfs overdag makkelijk een paar regels of een foto aan toevoegen. En af en toe kijk ik terug. Om sterker vooruit te kunnen gaan. Ik zal daar later misschien nog wel eens wat meer over zeggen, maar het is in ieder geval zo belangrijk om je gedachten en ervaringen met God op te slaan. Zodat je je ook tot Hem wendt in tijden van onrust en moeite. Trouwens, nu we het toch over het onthouden van verhalen hebben. Als jij een mooi verhaal bij een bijbeltekst hebt, en je wilt die delen, ga dan hier naar toe. Ik heb al twee mooie verhalen binnen, en ga er binnenkort een blog aan wijden. Zo helpen we elkaar om de wonderen van God te blijven vertellen!

God werkt soms erg tegen ons gevoel in

OK, en dan richten we ons tot God in plaats van tot de kracht van een andere bondgenoot. En dan? Hoe bemoeit God zich met onze zorgen? Een van de lastigste dingen soms is dat God dan tegen onze natuur in lijkt te gaan.
In rust en inkeer ligt jullie redding. In geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.
Deze tekst hoorde ik voor het eerst in een lied van Brian Doerksen (Brian Doerksen – Song For The Bride). Ai. Niet simpel. Zeker niet voor mij. Wachten. Vreselijk! Het is zo'n belangrijk thema voor Jesaja dat we leren om te wachten op God. Klaarblijkelijk is het belangrijk, maar vinden we het moeilijk. Ik vraag me dan af waarom dat zo moet werken. En ik kan niet anders dan deze verklaring geven:
 God wil dat we wachten, om meer te kunnen verwachten.
Als je kijkt naar het Hebreeuwse woord voor 'wachten', is dat hetzelfde als 'hopen'. Het komt verderop in Jesaja voor: ...maar wie hoopt op de HEER, krijgt nieuwe kracht. Jesaja 40:31 Door ons ongeduld zijn we het 'verwachten' misschien wel een beetje verleerd. En dat maakt dat we te weinig hopen en nadenken. Want ik heb nog nooit iemand impulsief tot inkeer zien komen. En daar ligt onze redding.  En dus heb je er rust voor nodig. Zoiets. Ik hoop dat je me volgt. En anders is het tijd voor een reactie onderaan de pagina!

God blijft van ons houden

Tot dit moment in Jesaja 30 vind ik het al een en al inspiratie. Ja. Ook ik zoek wel eens een 'Egypte', en vergeet Gods wonderen in mijn leven maar al te makkelijk. Maar het mooiste komt nog. En die mooie woorden beschrijven zo ultiem het karakter van God.
En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn;  toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op Hem wacht.  Jesaja 30:18
Oorspronkelijk hadden we als titel bij dit lied 'God van recht' staan. Maar we vonden uiteindelijk dat dit makkelijk in een verkeerd frame zou kunnen worden opgevat. Van recht in de zin van oordeel. En daar gaat het nu helemaal juist niet om. Als God hier een God van recht is, is dat bedoeld volgens mij in de context van de God van het verbond. God laat nooit los, het werk dat Hij begonnen is (zie ook Filippenzen 1:6). Hij komt zijn beloften na. Hij is een God van recht.

Tot slot

Een vraag die zomaar bij me opkomt en mezelf nu aan het denken zet:
Missen we niet de wonderen van God omdat we zelf al onze maatregelen hebben genomen?
Ik hoop dat dit lied je inspireert!

Deel dit