Een gedachte voor als God soms zwijgt in je leven

Een gedachte voor als God soms zwijgt in je leven

28 april 2013 om 10:08

Its time to relax and unwind...

Creative Commons License Vinoth Chandar via Compfight

Eén van de dingen die ik geloof is dat God via de bijbel tot mij spreekt. Dat de woorden van de bijbel waardevolle woorden zijn, waardoor mijn leven wordt verrijkt. God ‚spreekt’ dus als het ware. Maar in het lied van deze maand - Verheugd over jou - staat dat wonderlijke zinnetje:
In zijn liefde zal hij zwijgen…
God zwijgt dus soms ook? Om eerlijk te zijn ervaar ik dat soms wel zo. God lijkt dan verder weg dan je zou willen of dat je denkt dat mogelijk is. En hoe verhoudt zich een zwijgende God tot de prachtige beloft die in nota bene hetzelfde vers staan opgesomd:
  • God is erbij. Hij is in ons midden.
  • God bevrijdt als wij vast zitten in het leven.
  • God is blij met ons.

Wat moet je met een zwijgende God?

Ik wil niet pretenderen een sluitend antwoord te hebben. Ik heb bij het schrijven van dit lied wel vaak stilgetsaan bij deze vraag. En ik wil je die gedachten meegeven voor als je soms het gevoel hebt dat God zwijgt. Laten we allereerst eens duiken in de context van het lied. Zoals gezegd: de tekst is van Sefanja. Sefanja was een profeet in Juda zo in de zevende eeuw voor Christus. Hij deed zijn werk toen Josia koning was. Als je een beetje wilt lezen over die tijd, lees dan het bijbelboek 2 Koningen, hoofdstuk 22. Een belangrijk thema voor Sefanja is Bekering. Als je zijn hele boek leest, dan zie je dat hij nogal uitgesproken schrijft over wat de consequenties zullen zijn van het loslaten van God voor het opstandige Juda en Jeruzalem. Maar ook dat uiteindelijk God redding en bevrijding zal brengen. Over dat moment van bevrijding en redding in de toekomst gaat de tekst in ons Woorden van Waarde lied.

Een ‚Happy Ending’

Die bevrijding kwam er dus niet zomaar. We hebben er altijd moeite mee om die ‚harde’ kant van God te zien. Een God die kwaad wordt als zijn volk niet op hem vertrouwt. Ik denk dat het het verhaal wel nog dieper maakt. Als je nu eens de prachtige beloften van de tekst uit Sefanja 3:17 zoals die in het lied staat ziet als de ‚slotscène’ van een film. De meeste films hebben zo’n ‚happy ending’. Eerst heb je een inleiding, daarna een ‚plot’, en als het probleem is overwonnen komt het slot. Zoals zo’n happy ending zijn waarde pas vindt als je weet wat er vooraf gebeurd is, zo kan ik pas echt tot de slotact van het verhaal van God met mij (onvoorwaardelijke liefde) komen zonder de ‚harde’ feiten van de voorgeschiedenis van God met mij te kennen. Wie kijkt er nou alleen naar het ‚happy end’ van een film? Het mooie einde beleef je des te intensiever wanneer je door de spanning in de hele aanloop op het puntje van je stoel zat.

God zwijgt als zijn werk gedaan is

Ik denk dat Sefanja in dit vers veel van het karakter van God laat zien. In zijn harde boodschap voor zijn volk laat hij weten dat God uiteindelijk verlossing zal brengen. En wonderlijk genoeg is dat precies het moment waarop God ook even zwijgt. Als het complot eenmaal is opgelost, als we in het ‚happy end’ van Gods verhaal met ons zijn aangekomen, zwijgt God in liefde. In de bijbel rust of zwijgt God vaker als het werk gedaan is. Misschien is het zijn manier van het nagenieten?
Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. (Genesis 2:2–3)

Gods werk is gedaan

Zoals ik op Goede Vrijdag schreef denk ik dat de drie meest waardevolle woorden de kruiswoorden van Jezus waren toen hij zei: „Het is volbracht!” Het complot van de film is voorbij. De zonde is verslagen. De weg naar het Eeuwige leven zonder zorgen, tranen en pijn is open (Openbaringen 21:3–4). God kijkt niet meer naar onze beperkingen, hij geeft ons eeuwig leven. Het is de tijd van de ‚happy ending’. God kan rusten in zijn liefde. Misschien helpt het om de eerstvolgende keer dat je het moeilijk hebt, en God lijkt te zwijgen, te realiseren dat Gods werk is gedaan.
Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. (Jesaja 53:4)
Dat maakt het leven nog niet makkelijk. Dat maakt het plot voor ons nog niet simpel. Maar het helpt om te weten dat het voor God al de tijd is van het ,happy end’. God heeft ons bevrijdt. En zal dat ook op een gegeven moment voor ons tastbaar maken. En als die stilte te moeilijk wordt, houd je dan vast aan zijn Woorden van Waarde voor onderweg, zoals deze:
  • ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ (2 Kor. 12:9)
  • U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. (1 Kor. 10:13)
  • Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. (Rom 8:18)
Dan spreekt hij door zijn Woord toch nog een beetje in zijn zwijgen. En o ja, vergeet niet dat het vers in Sefanja 3:17 ook nog verder gaat.
in zijn vreugde zal hij over je jubelen.
Toch nog een happy end aan deze blog… Kun jij het accepteren dat God soms lijkt te zwijgen? En ben je ervan bewust dat hij dat wel eens zou kunnen doen in liefde?

Deel dit