De waarde van Hemelvaartsdag

De waarde van Hemelvaartsdag

9 mei 2013 om 06:36

Christ Ascending into Heaven

Lawrence OP via Compfight

Vandaag is het weer Hemelvaart. Voor de meeste Nederlanders ‚lekker’ een dagje vrij. Maar hoe zit het met de kerk? Het is toch een christelijke feestdag? Het valt me op dat Hemelvaartsdag veel minder aandacht krijgt dan bijvoorbeeld Kerst of Pasen. Geen speciale diensten of programma’s. Geen toeters en bellen. Nou is dat laatste niet zo erg. Maar toen ik de afgelopen dagen over deze feestdag zat na te denken, ontdekte ik drie redenen om van morgen een echte feestdag te maken.

1. Een feest van waardevolle woorden

Ik denk dat het de woorden zijn die Jezus spreekt bij zijn Hemelvaart die het een bijzondere feestdag maken! Eigenlijk is Hemelvaart een heel gek feest. We vieren dat Jezus de aarde verliet… Maar wie de bijbel er op naleest ziet dat Jezus bij zijn vertrek ook krachtige beloftes spreekt waar wij iedere dag kracht uit mogen putten. Het sterkst wordt dit verwoord door Mattheüs. Hoewel Mattheüs de eigenlijke Hemelvaart niet beschrijft, citeert hij als Jezus’ laatste woorden voor de Hemelvaart:
En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Matt. 28:20 (NBV)
Prachtig toch? Zo’n belofte wil je toch niet missen? Aan de ene kant verlaat Jezus fysiek de aarde, maar dat is klaarblijkelijk voor Mattheüs veel minder belangrijk dan wat we ervoor terug krijgen: Gods nabijheid iedere dag. Markus - die wel expliciet de Hemelvaart noemt - citeert Jezus’ woorden vlak voor zijn Hemelvaart in een uitgebreid stuk tekst:
En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. 20 En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. Marcus 16:15–20 (NBV)
  Fan-tas-tisch! Waar is ons geloof om in deze realiteit te leven? Zijn wij soms niet veel te veel bezig met de schijnbare ‚afwezigheid’ van Jezus, en te weinig met zijn wonderlijke aanwezigheid?

2. Een feest van rijke zegening

Soms heb je dat: je leest een bijbelgedeelte en denkt: Wow, da’s gaaf. Nog nooit eerder zo gezien. Ik had dat met dit gedeelte:
Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Lucas 24:50–51 (NBV)
Tijdens Hemelvaart zegent Jezus zijn volgelingen. Wat moet dat een schouwspel zijn geweest. Hoe indrukwekkend. Het beeld dat ik er uit meeneem is dat Jezus dus vertrekt naar zijn Vader, maar dat hij op dat moment met ons mensen bezig is. Hij heeft ons voor ogen, en niet alle hemelse luister. Zijn zegen en betrokkenheid bij ons stopt niet bij zijn Hemelvaart.

3. Een feest van blijdschap

De Hemelvaart van Jezus en zijn daarbij gesproken woorden hebben een positieve invloed op het leven van zijn volgelingen. Bij hen staat overduidelijk niet het verdriet over het afscheid van Jezus voorop, maar zij zijn daadwerkelijk veranderd. Lucas omschrijft dat het duidelijkst.
Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Lucas 24:52–53 (NBV)
Het kan volgens mij niet anders dan dat zij bemoedigd waren door de beloftes van Jezus en gezegend door zijn zegen. Tot slot. Nog zo’n klein stukje wat er uit springt voor mij:
Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. Markus 16:19 (NBV)
Jezus is dus wel naar de hemel gegaan, laat ons met rijke beloftes achter, maar hij laat wel weten waar hij te vinden is! De rest van het verhaal is geschiedenis… het werd Pinksteren en de eerste gemeente startte en groeide. Mensen kwamen tot geloof. De volgelingen van Jezus waren actief in woord en daad. De kerk kwam tot bloei. Hoe vier jij Hemelvaart, en welke impact hebben de beloftes die bij de Hemelvaart van Jezus horen op jou? Ik ben benieuwd en lees graag je reactie!

Deel dit