Het mysterie van Pinksteren volgens Oswald Chambers

Het mysterie van Pinksteren volgens Oswald Chambers

18 mei 2013 om 09:00

We vieren vandaag en morgen Pinksteren. Waar we met Kerst vieren dat God bij ons komt wonen, is dit het feest om stil te staan dat God in ons aanwezig wil zijn.
Het eerste Pinksterfeest viel - net als op onze kalender - vlak na Hemelvaartsdag. En dus ook in de context die ik in mijn blog op Hemelvaartsdag omschreef: een tijd van blijdschap en verwachting van de vervulling van beloftes die Jezus had gesproken tijdens zijn Hemelvaart. Niets was minder waar. De uitstorting van de Heilige Geest zorgde voor een enorme beweging. Voor enorme impact die vandaag nog doorwerkt. In feite is deze blog er een voorbeeld van. Ik geloof dat het de Heilige Geest is die mij inspireert te schrijven, te componeren, de waarde van de woorden van de bijbel ook daadwerkelijk te zien. Om onze gedachten vandaag te richten op Pinksteren, heb ik een passage vertaald uit een van de boeken (en dus preken) van Oswald Chambers (1874- 1917). Oswald Chambers is vooral bekend van zijn dagboek 'My Utmost For His Highest'. Ik zou hem nu 'theoloog’ noemen, maar eigenlijk was hij muzikant en kunstenaar; geroepen om het evangelie van Jezus bekend te maken in zijn tijd. Hij was een begenadigd spreker. Zijn vrouw een begenadigd secretaresse die al zijn preken en lessen in steno opschreef. Na zijn vroege sterven in 1917 heeft zij de meeste van zijn preken uitgewerkt en zijn deze gepubliceerd. Een van zijn pittige maar ook interessante boeken is Biblical Psychology. En daaruit haal ik de volgende passages ter inspiratie voor ons deze Pinsterdagen.
De Heilige Geest is de eerste kracht waarmee de gelovige praktisch in aanraking komt, maar de laatste die we ooit zullen begrijpen. ~ Oswald Chambers
Als de Heilige Geest in mij is, brengt Hij mij in herinnering wat Jezus heeft gezegd en maakt hij Zijn woorden 'levend’. De Geest in mij maakt het mogelijk de woorden van Jezus in mij op te nemen. De Heilige Geest oefent een opmerkelijke kracht uit wanneer hij teksten vanuit de bijbelse context plaatst in de context van ons leven. We hebben allemaal de ervaring dat een bijbeltekst zo vanaf de pagina in de bijbel gaat spreken in de situatie van ons eigen leven, and die woorden worden woorden van waarde, een heilig bezit. Zorg ervoor dat je ze als een heilig bezit beschouwt. Werp ze niet als 'parels voor de zwijnen’ - het zijn de krachtige woorden van onze Heer.
Als een mens de Heilige Geest ontvangt veranderen zijn problemen niet, maar hij heeft een Schuilplaats van waaruit hij met de problemen kan omgaan. ~ Oswald Chambers
Wat is Pinksteren voor jou? Hoe ervaar jij de kracht van de Heilige Geest?

Deel dit