Een foutje in onze trouwtekst?

Een foutje in onze trouwtekst?

12 mei 2014 om 07:22

[caption id="attachment_1399" align="aligncenter" width="600"]Trouwfoto 12 mei 1999[/caption]
Annemarie en ik zijn vandaag 15 jaar getrouwd. Toen wij gingen trouwen, kozen wij ‘woorden van waarde’. Een trouwtekst. In ons geval hebben we die zelf gekozen:  
Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen. (Filipp. 2:15, Het Boek)
De tekst sprak ons aan. Er zat iets in van ons verlangen en onze ambitie voor ons leven. Iets positiefs bijdragen. Licht zijn waar het donker is. De afgelopen 15 jaar hebben ons daarin heel veel geleerd. We hebben op een heel aantal momenten teruggegrepen op onze trouwtekst. Ook als dat niet makkelijk was. Dat is de kracht van het kennen van ‘woorden van waarde’: je grijpt erop terug op relevante momenten.

Noach

Als je nadenkt over deze tekst in Filippenzen, dan kom je heel gauw bij Noach uit. In Genesis 6 lezen we over hoe hij als een ‘stralende ster’ leefde in een ontwrichte wereld: …hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God (Gen. 6:9, NBV). We kunnen daar een belangrijke les uit trekken:
De kern van ons leven is niet wat we doen, maar met wie we wandelen.
Die les wordt op meerdere plekken in de bijbel onderstreept. Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geef hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? (Gal 3:5, NBV) en: Mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is. (Hosea 4:6, NBV) En zo zijn er zeker nog meer. Het gaat hierbij om de kennis van en omgang met God. En daarvan weten we dat voor omgang met God het kennen van de bijbel cruciaal is.

Een toevoeging

Toen wij onze trouwtekst kozen, hebben we dus eigenlijk een foutje gemaakt. Wat er niet in de trouwtekst stond was hoe dat dan moest, stralende sterren zijn. We dachten daar nog niet zo heel veel na. We waren misschien nog wel te veel bezig met wat we deden, in plaats van 'met wie we wandelden'. Hadden we dat wel gedaan, dan hadden we zeker vers 16 toegevoegd:
Houd daarbij vast aan het Woord dat leven brengt. (Filipp. 2:16, NBV)
Gewoon, het volgende vers. We zagen het 15 jaar geleden niet, maar nu des te meer. Dus nu, 15 jaar na onze trouwdag, moeten we misschien onze trouwtekst maar wat uitbreiden. Want hoe belangrijk is die tekst geworden in ons leven. Zeker de afgelopen 7 jaar waarin we meer en meer hebben geleerd over de kracht van de bijbel en het kennen van bijbelteksten. De ‘woorden van waarde’ liederen en deze site zijn een rechtstreeks gevolg daarvan! Ik ben dankbaar dat omgang met God en met Annemarie en later ook Nathan en Mattias centraal stonden de afgelopen 15 jaar. Daar gaat het om. Zijn er in jouw leven teksten die een ‘leidraad’ vormen, zoals een dooptekst, belijdenistekst of trouwtekst?

Deel dit