Oorlog

Oorlog

23 november 2015 om 02:00

peaceparissign.jpg

De vaste luisteraar van de overdenkingen weet dat ik de afgelopen weken bezig was met een serie over bidden. Deze serie is natuurlijk met de gebeurtenissen in Parijs actueler dan ooit, en ik zal in de volgende overdenking ook specifiek stilstaan bij bidden voor situaties als deze.

Maar ik wil het nu met u hebben over iets anders. Wat mij de afgelopen dagen heeft beziggehouden is de uitspraken dat we ‘in oorlog zijn’. Ik vind dat beangstigende woorden. Maar als je er even iets langer over nadenkt, ontdek je dat oorlog in zekere zin gewoon een te verwachten realiteit is. Ook voor een optimistische en hoopvolle gelovige. Het meest opvallend is misschien wel deze uitspraak van Jezus, zoals we die onder andere vinden in Markus 13:7

Als jullie berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging, wees dan niet verontrust. Die dingen moeten gebeuren, maar daarmee is het einde nog niet gekomen.

Gek genoeg heeft Jezus ons al voorbereid op situaties zoals we die nu zien. Ze horen erbij. Dit patroon komt voortdurend voor in de bijbel. In Joh. 16:33 zegt Jezus:

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.

De bijbel wil ons voorbereiden voor situaties die we als ‘oorlog’ bestempelen. De bijbel daagt ons voortdurend uit daar zonder angst naar te kijken. Wij kunnen in deze soms moedeloze en beangstigende tijden kijken naar de Vredevorst. Wij weten dat er in de geestelijke werkelijkheid een strijd is gevoerd die om hét leven en dé dood ging. En we weten ook hoe die strijd afliep. We weten dat als we naar Jezus kijken. Naar zijn kruisiging en opstanding. Hoe bemoedigend is dat ook voor ons vandaag.

Beth Moore verwijst in haar boek ‘Breaking Free’ naar de profetie uit Jesaja 61 die Jezus citeerde en aan zichzelf linkte toen hij voor het eerst in de synagoge was. Het leert ons dat we zoals 2 Kronieken 20 zegt naar God kunnen kijken, ook als we niet weten wat we moeten doen. Er staat over Jezus in Jesaja:

De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding,
om een genadejaar van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
om aan Sions treurenden te schenken
een kroon op hun hoofd in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van verslagenheid.
Men noemt hen 'Terebinten van gerechtigheid',
geplant door de HEER als teken van zijn luister.

Ons richten op Jezus maakt ons volgens dit gedeelte ‘Terebinten van gerechtigheid’. Terebinten zijn bomen die het opvallend goed doen onder dorre omstandigheden. Ze kunnen ertegen. Het is een altijd groene boom met glisterend blad.

Wij kunnen tegen deze beangstigende tijd. We zijn vol hoop. Omdat we ons op Jezus richten.

Deel dit