Woorden om te bidden

Woorden om te bidden

23 november 2015 om 05:00

Wallpaper_WoordenvanWaarde_Psalm143.jpg

Het is geweldig om te zien dat zoveel mensen bidden voor Parijs. Want als één van de consequenties van deze dramatische aanslagen is dat mensen meer gaan bidden, dan is dat natuurlijk winst. Maar hoe bid je nou voor zo’n situatie? Waar vind je de woorden?

Onlangs las ik in het boek van Tim Keller over bidden de vergelijking tussen hoe normaal gesproken een kind leert spreken en hoe wij kunnen leren bidden. We zijn waarschijnlijk vergeten hoe we hebben leren praten, en denken daarom misschien wel dat we het proces zelf zijn gestart. Maar kinderen leren praten doordat ze anderen horen praten. Het spreken ontstaat niet vanzelf. Keller citeert Eugene Peterson die zegt: Alle taal is antwoordende taal.

Het eerste praten van kinderen is dus eigenlijk antwoorden op het bad van taal waarin ze opgroeien. Ze imiteren eerst klanken, daarna woordjes, korte zinnetjes, en later wat langere zinnen. In het begin is er nog weinig van henzelf bij. Het is het napraten van in de meeste gevallen papa en mama of broertje of zusje.

Uiteindelijk maakt het kind zelf zinnen, en is het ook in staat om eigen gedachten om te zetten in woorden.
We weten uit onderwijskundig onderzoek dat voorlezen en zelf lezen cruciaal is voor een heleboel van dit soort processen. Door veel te lezen groeit ons leesbegrip, kunnen we complexere vraagstukken gaan begrijpen en bestuderen, en wordt bovendien onze woordenschat vergroot.

Met leren praten met God is het niet anders dan praten met andere mensen.
De taal om met God te communiceren komt ons ook niet zomaar aanwaaien. We moeten ons volgens Peterson ook ‘baden in de zee van God’s taal’, de bijbel. Als we daarin meer en meer lezen, zullen we meer en meer begrijpen van God waardoor we ook eigen zinnen kunnen maken naar God toe: ons antwoordend spreken.

Het lezen van de bijbel geeft ons ook een enorme woordenschat. Het is om die reden dat ik mij er de afgelopen jaren op heb toegelegd bijbelteksten op muziek te zetten met ‘Woorden van Waarde’. Door het kennen van stukken tekst uit de bijbel vergroot ik mijn woordenschat voor mijn eigen communicatie met God.

Het is geweldig dat we massaal bidden voor Parijs. Laten we Beiroet, Nigeria en een heleboel andere brandhaarden die wat verder van de camera’s en smartphones verwijderd zijn niet vergeten. En weet je niet wat je moet bidden of zeggen? Duik meer in de bijbel, en leer de taal van het hart van God, zodat je communicatie met de Hemelse Vader er elke dag door groeit.

Hoe het werkt? Laat ik vertellend wat er door mijn biddend hoofd gaat dezer dagen: Ik weet vanuit de bijbel dat de wereld niet zonder terrorisme zal zijn totdat Jezus terug komt. Ik weet ook dat ik daarbij uit hoop, en niet uit angst moet leven, en dat zoals Psalm 46 zegt ‘God een veilige schuilplaats is, een betrouwbare hulp in de nood’.

En gebaseerd op de woorden van Psalm 143 vind ik woorden van gebed voor hen die lijden:

Laat ons in de morgen uw liefde horen,
In U stellen wij ons vertrouwen.
Wijs ons de weg die wij moeten gaan.
Onze ziel verlangt naar U.

Deel dit