Van het hoofd naar het hart

Van het hoofd naar het hart

7 december 2015 om 08:00

the-bible-1563682.jpg

Spiritualiteit is hot! Als je een term als mediteren op Google invoert, krijg je ook een heleboel advertenties te zien van mensen die tegen betaling natuurlijk je willen helpen aan een leuker leven. Op zich best aardig natuurlijk: de interesse in religie, in het bovenmenselijke, neemt toe en dat is op zich ook een kans: het maakt ons geloven ook weer tot iets 'normaals', waar er ook tijden zijn geweest dat dat iets geks was.

Begrippen als mediteren en mindfulness zijn populair. Beroemde mensen zoals Steve Jobs, de oprichter van Apple, vertelden openlijk over hun ervaringen met mediteren. 

Het past bij onze tijd dat spiritualiteit toeneemt. Onze tijd is erg gericht op het beleven, het ervaren. En misschien hebben wij van het christelijk geloof wel eens teveel iets van het hoofd gemaakt. En iets minder iets van het hart. 

Ik wil vanmorgen wel een pleidooi houden voor meer meditatie. Nee, niet de variant voor een leuker leven zoals Google die ons aanbiedt, maar een bijbels georienteerde variant. Onder het mom van: we laten de wereld ons toch niet afnemen wat God eigenlijk voor ons heeft bedoeld. Want mediteren is eigenlijk iets heel bijbels.

In psalm 1- geschreven ver voordat oosterse religie bij ons populair werd - staat:

Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

Het woord 'verdiept' (haga in het Hebreeuws) betekent ook mediteren. Veel Engelse vertalingen hebben ook voor dat woord gekozen. Mediteren wordt door de bijbel dus als een voorwaarde voor ons geluk gezien. Mediteren op Gods wetten dan. Keller omschrijft het als iets dat van groot belang is om het geloof van het hoofd naar het hart te krijgen. 

God kan ons nog zoveel richtlijnen meegeven. Als wij die niet overpeinzen met de vraag: wat kan ik hiermee vandaag in mijn leven. Als we de stilte opzoeken om Gods woorden al mediterend te overdenken - zo zegt Psalm 1 - zijn we als bomen die gepland zijn aan het water en die vrucht dragen.

Wat vinden we hier een prachtige vooraankondiging van het werk van de Heilige Geest, het levend water, die ons de vrucht van de Geest laat voortbrengen: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Willen we leven door de Geest, zoals Paulus het in Galaten 5 omschrijft, dan is het mediteren op Gods Woorden dus van cruciaal belang. Het helpt ons om het geloof uit het hoofd (en daar is niets mis mee) in het hart te krijgen. 

Deel dit