Psalmen Zingen

Psalmen Zingen

12 januari 2016 om 06:40

church-1442139-1600x1200.jpg

Ik kom uit een kerk waar van oorsprong alleen Psalmen werden gezongen. Ja ik weet het, er waren ook een paar gezangen, maar in de praktijk was het zingen toch vooral het zingen van de Psalmen.

Ik kom uit een kerk waar van oorsprong alleen Psalmen werden gezongen. Ja ik weet het, er waren ook een paar gezangen, maar in de praktijk was het zingen toch vooral het zingen van de Psalmen.

Toen ik als tiener kennismaakte met de evangelische diensten, vond ik die erg aantrekkelijk. De muziek sprak mij meer aan. Ook had ik het gevoel dat er meer ruimte was voor de beleving van het geloof.

Onlangs las ik het boek ‘Prayer’ - gebed- van Tim Keller. Tim Keller heeft het vermogen om zowel gevoel als verstand in het geloofsleven te bespreken, en valt eigenlijk voortdurend terug op de Reformatie, en denkers die ook in mijn christelijke gereformeerde traditie centraal stonden. Ik noem Luther en Calvijn als de bekendste.

Toen ik zijn boek las, begreep ik veel meer van de traditie waar ik uit kom. Ik begreep dat het zingen van psalmen eigenlijk van Calvijn een moderne manier was van Psalmen lezen. En Psalmen lezen hoorde bij de zoektocht van de kerk om in praktijk te brengen wat staat in 1 Thess 5:17: bid zonder ophouden. En bij het bidden spelen de Psalmen een belangrijke rol. Ik hoop dat u mij nog volgt. Nog een keertje dan, maar dan in omgekeerde volgorde: Om het ‘bidden zonder ophouden’ vorm te geven was er de gewoonte om de psalmen regelmatig door te lezen; Calvijn liet ze zingen, want zingen = 2x bidden.

Waarom is mij dit als kind nooit verteld? In mijn beleving was het zingen van de psalmen een doel, geen middel. Het heeft geleid tot heftige discussies over de liturgie. En ik krijg nu het gevoel dat dat discussies waren waarbij mensen langs elkaar heen praten.

Calvijn introduceerde de psalmen dus vooral als alternatief voor bijbellezen. De evangelische beweging ziet het zingen primair als lofprijzing en aanbidding. Wat die twee verbindt is vele malen belangrijker dan wat hen scheidt: zowel psalmen lezen en overdenken als lofprijzing en aanbidding zijn elementen van BIDDEN. De één wat meer op het verstand georiënteerd, de ander wat meer op het gevoel. We hebben ze allebei nodig.

Wat we echter nog veel meer nodig hebben is de voortdurende uitleg in de kerk over waarom we doen wat we doen. Anders wordt iedere vorm van liturgie een doel op zich. 

En met Calvijn, Luther en alle andere voorgangers zou ik liever willen zoeken naar manieren om mensen weer handen en voeten te geven om onze relatie met Jezus ieder moment van de dag, zowel privé als in de gezamenlijkheid van de kerk, te verdiepen.

Deel dit