Chaos en orde

Chaos en orde

24 januari 2016 om 08:00

photo-1444858345149-8ff40887589b.jpg

Heeft iemand u wel eens tegen u gezegd: alles komt goed. God is ‘in control’?

Het mag dan wel een bemoediging zijn die WAAR is, maar het kan soms ook een beetje gemakkelijk lijken. En dus niet het echt bemoedigend klinken. Waarom dan al die chaos in mijn leven?

De dichter van Psalm 148 lijkt daar even geen gevoeligheid voor te hebben. We zouden tegenwoordig zeggen: Hij gaat helemaal los op de grootheid van God. Het eerste en het laatste woord van die psalm is Hallelujah! En alles ertussenin is er een variatie op of een uitwerking van de lofprijzing waarmee hij begint en eindigt.

Je zou er bijna een beetje moe van worden.

Neem vers 13:

Laten zij loven de naam van de HEER,
alleen zijn naam is hoogverheven,
zijn luister gaat aarde en hemel te boven.

En zo gaat de psalmdichter nog even verder. Hemel en aarde moeten de HEER prijzen.

Mijn oog viel echter op vers 5:

Dit vers beschrijft waarom de psalmdichter zo’n ongegeneerd HALLELUJAH uitroept.

Laten zij loven de naam van de HEER:
op zijn bevel zijn zij geschapen,
hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd,
hij stelde een wet die nooit zal vergaan.

Laten we eens proberen ons in te leven in in wat er in dit vers staat. De dichter grijpt terug op de schepping. We lezen in Genesis 1 dat de aarde aanvankelijk nog woest en doods was, en er duisternis lag over de oervloed.

Vanuit die chaos, heeft God de hemel en aarde gemaakt. Met al het prachtige wat de schepping ons biedt: de bergen en de heuveltoppen, de zee, de dieren. Johannes 1 leert ons dat alles door Gods woord is ontstaan. Zijn Woord heeft dus de orde geschapen in de chaos. En hoe!

Ik denk dat het HALLELUJAH van de dichter van Psalm 148 een reactie was op het besef dat God dit allemaal kon. Vanuit de chaos de prachtig geordende natuur maken.

En hier is mijn punt: als God in die chaos orde weet te scheppen, zou hij dan geen raad weten met de chaos in ons leven? Ja. Wij maken van ons leven soms ook een woest en doods landschap. Een tafereel waarvan je denkt dat niemand er meer iets mee kan.

Maar God maakt van chaos orde. Dat is zijn genade. En dat verwoordt de dichter van Psalm 148 op een prachtige manier. Zonder vertwijfeling. Het is één groot Hallelujah!

Ik zei het al aan het begin. Als iemand tegen mij zegt op een chaotisch moment dat God wel in control is, dan vind ik dat soms wel een beetje gemakkelijk. Dat klinkt soms als een dooddoener.

Ik neem me voor dat ik de volgende keer als ik iemand wil bemoedigen ga zeggen: God weet wel raad met die chaos. Zijn Woord kan chaos op orde brengen.

Deel dit