Twee manieren om de bijbel te gebruiken met impact op je leven

Twee manieren om de bijbel te gebruiken met impact op je leven

8 juli 2013 om 09:29

Psalm119_50Miljoenen mensen hebben door de eeuwen heen de woorden van waarde uit de bijbel ontdekt voor hun leven. En dit blog en de liedjes bestaan alleen maar omdat ik geloof dat de bijbel zo waardevol is, dat het je leven kan veranderen met positieve impact. In het bijzonder als je teksten uit die bijbel uit je hoofd leert.
Je kunt op heel veel manieren met de bijbel omgaan. Er is zelfs een hele wetenschap opgebouwd rondom de bijbel, en het begrijpen van wat er staat. Die wetenschap bestudeert grondteksten en vertalingen. Ook historisch heeft de bijbel zijn waarde. We weten bijvoorbeeld veel over de geschiedenis van het vol Israël dankzij de bijbel. Maar deze wetenschappelijke benadering van de bijbel zal op zichzelf weinig impact hebben op ons handelen. Hoe kunnen we de bijbel inzetten om in ons leven een positieve impact te hebben?

Levende woorden

Ik zie de bijbel als een levend boek. Een boek dat mijn gedachten tot leven brengt, en wat ook mijn handelen beïnvloedt. Het is taal waarin God tot leven komt. Het bepaalt hoe ik naar de wereld kijk. En hoe ik naar de wereld kijk, bepaalt weer in hoge mate wat ik doe. En dat bepaalt weer in hoge mate welke resultaten ik ga zien. Tot zover een mini-cursus in het denken van Stephen Covey, ergens moest ik er toch iets mee in dit blog nu ik mijn certificaat heb gehaald. :-) Maar even terug naar de kern: Hoe kunnen we de bijbel gebruiken zodat het ook daadwerkelijk positieve impact heeft in ons leven? Ik zie twee manieren

1. God spreekt tot ons door de bijbel

In de bijbel laat God zijn karakter zien. Hij laat zichzelf zien. Je kunt het lezen en bestuderen, en dan meer te weten komen over wie God is. Wat Hij gedaan heeft. En waarom. Het is een bron van kennis en wijsheid. Je leert waarheid kennen (Joh. 17:17). En die waarheid uit zich op verschillende niveaus
  • Beloften
  • Feiten (kennis)
  • Opdrachten
In het vorige blog heb ik wat meer gezegd over het onderscheid tussen de eerste en de laatste. Dat we soms die laatste wat meer naar de achtergrond schuiven. Maar hoe dan ook: kennis van de beloften, de feiten en de opdrachten uit de bijbel heeft impact op ons leven en vormt onze gedachten, en daarmee ons handelen.

2. Wij leren tot God te spreken door de bijbel

De bijbel staat ook vol voorbeelden van hoe mensen tot God spreken. En daarmee hebben wij een model. Dat voorbeeld kunnen we volgen in ons leven. Je kunt daarbij denken aan:
  • Lofprijzing van God. Dezelfde psalmen geven ons ook woorden om God te prijzen. God geeft ons dus als het ware een mooi ’werkboek’ waar we kunnen kijken hoe anderen het lofprijzen deden, waardoor we het zelf ook kunnen toepassen. Natuurlijk zijn de psalmen hier een uitstekend voorbeeld van, maar denk ook eens aan Mozes (Exodus 15) en Maria (Lukas 1).
  • Het ’gesprek met God’. De bijbel geeft ons ook modellen van gebeden voor in situaties die wij meemaken die te vergelijken zijn met situaties die de mensen in de bijbel meemaakten. De psalmen zijn hiervan een prachtig voorbeeld. Daar lees je soms heel direct hoe mensen hun frustratie en verdriet uitten naar God (bijvoorbeeld Psalm 13). En iemand als Paulus laat in zijn briefen zien hoe hij omgaat met zijn gebedsleven.
De bijbel biedt ons dus heel veel handvaten voor onze relatie met God. Tot slot: toen ik hier zo over na zat te denken en mijn gedachten hierover aan het ordenen was, viel me iets op in dit vers:
Denk aan het woord, tot uw dienaar gesproken, waarmee u mij hoop hebt gegeven. Psalm 119:49

God ’aan Zijn woord houden’

De dichter van deze psalm leeft ons hiermee heel interessant gedrag voor. Hij leert ons dat in onze gebeden wij God ook aan zijn woord kunnen houden. Het leren van bijbelteksten helpt ons ook om God aan zijn woord te houden. We spreken dan dus als het ware de woorden van God zelf naar hem uit. We zien daar veel voorbeelden van. Neem Jeremia: Maar verstoot ons toch niet, doe het niet, omwille van uw naam. Ontluister uw troon toch niet, denk aan uw verbond met ons, verbreek het niet. Brengen die nietige goden van andere volken soms regen, of schenkt de hemel buien uit zichzelf? U, de HEER, onze God, doet dat toch? Wij vestigen onze hoop op u, want u hebt alles gemaakt Jeremia 14:21–22 Deze woorden staan er niet voor niets. Wij kunnen ons gedrag er aan spiegelen en ons handelen er door laten vormen. Hoe mooi is het als wij de bijbel ook gebruiken in onze gebeden. En daarbij ook Gods woorden gebruiken. Om God te vragen zijn eigen woorden in ons leven tot leven te brengen. Dat zijn nou typisch de gebeden die naar de aard van Gods hart zijn (het zijn immers zijn eigen woorden). God wordt dus aan zijn eigen woord gehouden. God spreekt zichzelf niet tegen (2 Tim 2:13). Hoe gebruik jij de bijbel? Gebruik je bijbelteksten in je gebeden?

Deel dit