Zoet op de tong, zwaar op de maag

Zoet op de tong, zwaar op de maag

13 juni 2014 om 05:46

Honeycomb
Wist je dat de bijbel ook een smaak heeft? Een aantal mensen heeft het 'geproefd'. Er zijn in de bijbel voor zover ik weet twee passages waarin daarover wordt verteld. Het betreft twee 'visioenen', dus momenten waarop mensen een bijzondere ervaring hadden waarin God hen iets duidelijk wilde maken.

Ik ging naar de engel toe en vroeg om het boekje. Hij reikte het mij aan en zei:'Eet het op. Het zal branden in je maag, maar in je mond zo zoet zijn als honing.' Ik pakte het boekje aan en at het op. Het smaakte zoet als honing, maar nadat ik het opgegeten had, brandde het in mijn maag. Openbaringen 10:9-10

Boeiend om te lezen. Eerder in het oude Testament heeft de profeet Ezechiël een vergelijkbare ervaring:

Jij, mensenkind, luister naar mijn woorden en wees niet opstandig zoals dat volk. Doe je mond wijd open en eet wat ik je te eten geef. '

Ik keek, en zag een hand die naar mij was uitgestrekt en een boekrol vasthield. Die werd voor mijn ogen uitgerold en ik zag dat hij aan beide kanten beschreven was. Dit stond erop te lezen: Klaagliederen, en gezucht en gesteun.

De stem zei tegen mij:' Mensenkind, eet op wat je wordt voorgehouden; eet deze rol op en ga naar de Israëlieten om te profeteren. ' Ik opende mijn mond en kreeg de boekrol te eten, en de stem zei:' Mensenkind, vul je maag en je buik met deze rol, die ik je geef. 'Ik at de rol op; hij was zo zoet als honing.

Ezechiël 2:8 - 3:3

Boeiende woorden. Ik heb er nog eens over nagedacht, en heb er zo een paar gedachten bij:

  • Gods Woorden zijn zoet, dat wil zeggen dat ze 'lekker' zijn, dat het iets fijns is.
  • Honing is een natuurlijke suiker, en suikers hebben we nodig, ze zijn een bron van energie voor ons lichaam.
  • Wie het Woord van God tot zich neemt, valt het nog wel eens zwaar op de maag. Dat heeft volgens mij alles te maken met het feit dat de bijbel bedoelt is om ons te transformeren, en niet om ons te conformeren. Kortom, het gaat over verandering. Het is weliswaar zoet, maar geen 'zoethoudertje'.
In de brief aan de Hebreeën legt Paulus het eigenlijk met een andere beeldspraak heel mooi uit.
Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Hebreeën 4:12
Zeker als je je bedenkt dat dit in de context staat van het vinden van rust bij God en het vinden van barmhartigheid en genade (Heb. 4:16). Gods woorden van waarde zijn zoet. Ze zijn 'lekkere voeding', maar de uitwerking ervan valt soms best moeilijk. Herken je momenten waarop de bijbel je zwaar op de maag viel? Wanneer was de bijbel zoet op de tong?

Deel dit