De Kern

De Kern

7 september 2015 om 08:00

Als bedrijven het slecht doen, gaan ze vaak reorganiseren. Meestal zie je dan dat de directeur zegt dat ze zich tot de Kerntaken gaan beperken, of iets van die strekking.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat je weet wat de Kern van de Zaak is. En dat is niet altijd even makkelijk.
Als je twijfelende mensen de vraag stelt: kun je in één zin zeggen wat je vindt van dit-of-dat, is de kern vaak het woordje: Ehhh.
Aan de andere kant. Als je juist heel gepassioneerd bent over iets, dan is het weer heel makkelijk, en dan zijn alle andere dingen letterlijk bijzaak. 
De Kern van iets goed kennen is dus belangrijk. Juist ook in moeilijke omstandigheden en op momenten van lastige keuzes. 
Ik denk dat daarom ook hoofdstuk 43 van het boek Jesaja geschreven is. Zelden had bij mij de gele stift het zo druk bij het lezen van een enkel hoofdstuk. Bijna alles raakte voor mij de kern van het geloof, en ik heb de gewoonte dat soort belangrijke passages te markeren in mijn bijbel. Het is ook niet gek dat dit gedeelte en de hoofdstukken er omheen over de kern van het geloof gaan. 
In dit gedeelte van de bijbel spreekt God door de profeet Jesaja tot een volk in grote problemen. En dan doet Jesaja wat hij moet doen: hij probeert net als die directeur die zijn organisatie reorganiseert Israël tot de kern terug te brengen. En die kern is dat het volk God niet meer op de eerste plaats had staan. Dat het volk de Kern van de Zaak uit het oog was verloren.
Ook in ons leven is er van alles aan de hand. Makkelijk verliezen ook wij het zicht op waar het écht om gaat. Daar wil de bijbel ook nu ons nog steeds bij helpen. En daarom wil ik u vanmorgen de passages voorlezen die ik heb aangestreept. Voor mij raakt het de Kern. Ik hoop voor u ook.
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,
  zo waardevol, en ik houd zo veel van je
  dat ik de mensheid geef in ruil voor jou,
  ja alle volken om jou te behouden.
Breng mijn zonen terug van verre,
  mijn dochters van de einden der aarde,
   allen over wie mijn naam is uitgeroepen,
  en die ik omwille van mijn majesteit
  geschapen heb, gemaakt en gevormd.
Vóór mij is er geen god gevormd,
  en na mij zal er geen zijn.
   Ik, ík ben de HEER!
  Buiten mij is er niemand die redt.
Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
  laat het verleden nu rusten.
   Zie, ik ga iets nieuws verrichten,
  nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt?
  Ik baan een weg door de woestijn,
  maak rivieren in de wildernis.
Dit is het volk dat ik mij gevormd heb,
het zal mijn lof verkondigen.

Deel dit