Bidden is God beter leren kennen

Bidden is God beter leren kennen

8 november 2015 om 21:59

praying-1498562-639x344.jpg

Het is precies een eeuw geleden dat de Schotse legerpredikant Oswald Chambers ergens in de woestijn in Egypte in een oude barak een bijbelstudie hield voor een groep Britse soldaten. De studie ging over bidden. Het was midden in de eerste wereldoorlog. In tegenstelling tot veel van de mannen in het leger (dat toen echt nog alleen uit mannen bestond) had Oswald zijn vrouw Gertrude (maar door iedereen Biddy genoemd) en hun dochtertje Kathleen bij zich. Biddy was een uitstekende secretaresse en had de gewoonte alle studies en preken van haar man in steno mee te schrijven.

Oswald Chambers overleed een paar jaar later in hetzelfde Egypte. Nog tijdens de oorlog. Zijn vrouw heeft de rest van haar leven toegewijd om al zijn preken en studies uit te schrijven. Het zijn talloze boeken geworden. Het bekendst is een dagboek -  'My Utmost for His Highest' (in het Nederlands 'Geheel voor Hem'), en die titel beschrijft zijn levensdoel: complete toewijding aan Jezus Christus. Dit boek is nooit als zodanig door Oswald Chambers zelf geschreven als dagboek, maar het zijn 365 fragmenten die zijn vrouw later selecteerde uit zijn preken en studies. Die preken en studies zijn veelal ook als geheel bewaard gebleven en ik ben ze aan het lezen.
Een van de boeken gaat over bidden. De preek had de titel 'If Ye shall ask', een citaat uit Johannes 14:14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.
En omdat precies die studie nu een eeuw geleden is, wil ik er in deze overdenking een paar gedachten van Oswald Chamber delen over 'bidden'.

Allereerst wijdt Chambers uit over het nut van bidden. Hij zegt:

Het doel van bidden is om de Aanwezigheid van God te openbaren, die er altijd is onder elke omstandigheid. 

Anders gezegd: Gebed ontwikkelt het leven van God in ons. Wanneer een mens opnieuw wordt geboren, zoals Jezus dat noemt in Joh 3:3, begint het leven van God in hem of haar, en dat leven moet gevoed worden. Gebed is de manier waarop het leven van God in ons wordt gevoed.

Chambers waarschuwt voor de tendens om te bidden om iets voor onszelf te krijgen. Hij begrijpt dat mensen in tijden van nood simpelweg bidden zonder na te denken, zoals de psalmdichter dat ook doet in Psalm 107:6: Ze riepen in hun angst tot de HEER -  hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren. Maar, zo zegt hij vervolgens, dat is toch eigenlijk ook een beetje raar, want we weten toch dat onze Vader in de hemel weet wat we nodig hebben zoals Jezus dat in Lukas 12:30 vertelt? Chambers is stellig: Voor Jezus is gebed niet een manier om iets van God te krijgen, maar om God te leren kennen.

Hij stelt zich daarmee in de lijn van Paulus, die ook primair bad om de kennis van God, zoals in Ef 1:18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen.

Ik zal nog meer overdenkingen nodig hebben om over bidden na te denken, maar dit is een mooie start: we bidden allereerst om God beter te leren kennen.

Heaven above is brighter blue,
Earth around is sweeter green!
Something lives in every hue
Christless eyes have never seen.
Birds with gladder songs o’erflow,
Flowers with deeper beauties shine,
Since I know, as now I know,
I am HIs, and He is mine.
- Oswald Chambers

Deel dit