Waarom met water genoegen nemen (als je ook wijn kunt krijgen)

Waarom met water genoegen nemen (als je ook wijn kunt krijgen)

11 januari 2016 om 06:34

wine-making-in-new-zealand-1325080-1598x1062.jpg

Deze overdenking past bij het Woorden van Waarde lied 'Bruiloft'.

Een maaltijd - met de bijbehorende goede wijn - is in de bijbel vaak een goede beeldspraak om het te hebben over onze relatie met God. We zien dit in de geschiedenis van Zacheüs, maar ook bijvoorbeeld als Jezus na zijn opstanding vis zit te eten met zijn discipelen en met Petrus een onvergetelijk geloofsgesprek heeft. 

Meer nog zien we het in het instellen van het avondmaal, waar Jezus ons leert om hem te gedenken in brood en wijn. En wat te denken van Psalm 23:

U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand

Nog mooier is Jesaja 25

Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen.
Op deze berg vernietigt hij het waas
dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
Voor altijd doet hij de dood teniet.
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg
- de HEER heeft gesproken.

Jesaja 25:6-8

In dat kader is ook de geschiedenis van de bruiloft in Kana zoals we die in Johannes 2 lezen meer dan het eerste wonder dat Jezus op aarde verrichte. Het zegt iets over Gods plan met ons leven. En iets over God zelf!

Gods plan met ons leven

Kenmerkt zich ons leven ook niet al te vaak door de constatering dat de wijn op is? Dat we niets meer te geven hebben. Dat we moe en beladen zijn? Dat we gebukt gaan onder de lasten van de wereld. Dat we verkeerde inschattingen hebben gemaakt van hoe het leven zou lopen? Dat is ook de context van het moment dat Jezus ingrijpt en van water wijn maakt. Hij is in staat van de chaos in ons leven en ons gebrek aan planning en organisatie iets moois te maken.

God zelf

Niet alleen mogen wij verlangen naar de wijn in plaats van het water. Niet alleen gebruikt Jezus de setting van eten en drinken hier bewust om het over onze relatie met God te hebben (zoals dus op meer plekken in de bijbel), ik denk ook dat deze geschiedenis zich ook bewust afspeelt tijdens een bruiloft. Alles, de maaltijd, de wijn, de bruiloft verwijst naar Gods karakter en zijn plan. Wij zijn uitgenodigd voor het bruiloftsmaal van het lam, waarover we lezen in Openbaringen 19. De dag dat God de wereld nieuw zal maken wordt in de bijbel ook benoemd als de bruiloft van Jezus met zijn gemeente. 

Waarom zouden we dus met water genoegen nemen, als God ons ook Zijn wijn wil geven?

Deel dit