Bidden is een heilige strijd

Bidden is een heilige strijd

22 november 2015 om 16:32

longsword-1422533-1280x960.jpg
Als je op Google ‘bidden’ intypt, dan krijg je bij de plaatjes weliswaar nog gevouwen handen te zien, en bij de advertenties christelijke organisaties die je willen helpen leren bidden, maar het bovenste zoekresultaat geeft deze definitie:
 
Bidden is het op dezelfde plaats in de lucht blijven hangen door snellere vleugelslagen te maken. Alleen vleesetende vogels zoals roofvogels of uilen bidden.
 
In religieuze zin definiëren we bidden veelal heel anders, nietwaar?  
Vorige week ben ik begonnen met een serie over bidden. Om samen met u het mysterie van bidden te ontrafelen en de kracht van bidden te ontdekken.

Van Oswald Chambers leerden we tot nu toe al twee dingen:

  1. Bidden is allereerst bedoeld is om God beter te leren kennen.
  2. Bidden verandert onszelf, en wij veranderen de omstandigheden. Niet andersom.

In zijn studies over bidden is er bij Oswald Chambers een hoofdstuk waarbij hij nadrukkelijk gebed verbindt aan degeestelijke wapenrusting,zoals we die lezen in Efeze 6.

Sterker nog: volgens hem is de hele geestelijke wapenrusting bedoeld voor ons gebedsleven.

Want, zo is zijn redenering: als er staat in Ef. 6:11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel, dan betoogt hij dat de duivel het vooral op ons gebedsleven gemunt heeft. Het laat zien hoe belangrijk het gebed is voor onze relatie met God. Als ons gebedsleven onder vuur ligt, ligt ons leven onder vuur. Zo ernstig neemt Chambers het.

Chambers noemt de strijd rond ons bidden een heilige strijd (Dat klinkt mooi in het engels: Sacred Struggle) voor gebed. Vervolgens vraagt hij zich af waarom het toch zo moeilijk is om een consistent gebedsleven op te bouwen. Welnu, dat moeten we in ieder geval niet zoeken in het gebed zelf, want voor ons is bidden heel makkelijk. Het kost ons niets om te bidden. Hij wijst er de lezer nog wel even fijntjes op dat het God alles heeft gekost om het ons mogelijk te maken te bidden, maar juist op basis van het verlossingswerk van Christus is het voor ons zo makkelijk. Dat bidden vervolgens toch nog een strijd is ligt dan volgens Chambers echt puur aan op onze luiheid. Als we moeite hebben met het bidden, dan is de vijand aan de winnende hand. Tijd om in te grijpen, volgens Chambers.

Daarom moedigt hij ons aan om veel te trainen in gebed. Hier wordt duidelijk dat hij oorspronkelijk tot soldaten sprak. Hij wijst hen erop dat soldaten ook goed getraind moeten zijn om hun hoofd koel te houden in moeilijke situaties. Onze gebedsstrijd is immers gericht tegen hemelse machten waartegen we ons moeten wapenen. Als we moeite hebben met bidden, zo betoogt hij, dan is de vijand aan de winnende hand. Dat is onnodig volgens Chambers. Als wij in de geestelijke strijd ‘meer dan overwinnaars’ zijn, dan overwinnen we toch makkelijk en met macht?

De sleutel is volgens Chambers deze: we moeten af van het idee dat gebed iets is voor bijzondere tijden. Er bestaat niet zoiets als een geestelijke vakantie. De geestelijke wapenrusting is bedoeld om onsvoortdurendte ondersteunen in onze strijd om te leren bidden.

Deel dit